Δήμος Αργοστολίου: Μπήκαν οι ταμπέλες ενημέρωσης για τα 2 νέα μεγάλα έργα ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Αργοστόλι αλλά και στην περιφέρεια του Δήμου-Δείτε ποια είναι και που θα γίνουν παρεμβάσεις (εικόνες)

Τοποθετήθηκαν σήμερα απο την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου- υπό το άγρυπνο  βλέμμα του Γεράσιμου Φιλιππάτου-, οι ταμπέλες ενημέρωσης των πολιτών για τα 2 νέα έργα ανάπλασης αλλά και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο Αργοστόλι

Για το πρώτο η μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και πρόκειται για μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν:

1) την ανάπλαση της οδού Σιτεμπόρων

2) την ανάπλαση του παραλιακού πεζοδρομίου της Αντώνη Τρίτση από την πλευρά των κτιρίων ( από Σισσιώτισσα έως Alpha BANK)

3) την ανάπλαση της οδού Χοϊδά

4) την κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων μπροστά απ’ όλες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται στις οδούς Ηλία Ζερβού και Χαροκόπου (θα γίνουν μέσα στις διακοπές του Πάσχα)

Οι παρεμβάσεις αυτές θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών αυξάνοντας τους χώρους πρασίνου και συμβάλλοντας στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου και των τροχαίων ατυχημάτων με ελεγχόμενη κυκλοφορία οχημάτων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας (με σήμανση για μειωμένη ταχύτητα, φωτισμό κλπ) και εξασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση μαθητών, ΑΜΕΑ και λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ:ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ από το έργο “Sub 2 –16631_ Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0»
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:43972/01-07-2022(ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
CPV:45211360-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής Περιοχής), 45222300-2 (Τεχνικά έργα για εγκαταστάσεις ασφαλείας)
ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ:2.199.034,39 € (με το Φ.Π.Α.)
Κωδικός ΝUTS:EL 623
Αριθμός Προμελέτης: 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

03/2023 (ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

 

1.4  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» είναι μια σειρά από παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλη του Αργοστολίου, με γνώμονα, τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, την ελεγχόμενη κυκλοφορία των οχημάτων (οδοί ήπιας κυκλοφορίας), την βιώσιμη ανάπτυξη και την γενικότερη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας για πεζούς, οχήματα.

Συγκεκριμένα αφορά τη δημιουργία ζώνης ήπιας κυκλοφορίας με λοιπές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (σημάνση, φωτισμός κλπ) σε δύο συνεχόμενες οικιστικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν τμήμα της εμπορικής ζώνης της πόλεως με καθημερινά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάποια ουσιαστική επέμβαση σε αυτές. Οι παρεμβάσεις σε αυτές τις θέσεις κυρίως αφορούν επεμβάσεις στην υψομετρική διαμόρφωση της οδού, περιορισμό του πλάτους της και αλλαγή υλικού επίστρωσης για αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων αυτοκινήτων, διαμορφώσεις πεζοδρομίων , φωτισμό των οδών, δημιουργία θέσεων στάθμευσης Ι.Χ και θέσεων ΑμεΑ σε εσοχές των δρόμων, που έχουν το απαραίτητο πλάτος και την κατακόρυφη σήμανση, με την τοποθέτηση πληροφοριακών, καθοδηγητικών ή συνδυαστικών πινακίδων σήμανσης.

Τα κύρια προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στις περιοχές παρέμβασης 1 και 2 (οικιστικές ενότητες – θέσεις 8 & 9 ) είναι τα εξής:

 • το διαθέσιμο πλάτος πεζοδρομίου και οδοστρώματος κυκλοφορίας δεν επιτρέπει την άνετη και ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων αντίστοιχα,
 • η έλλειψη ραμπών κίνησης ΑΜΕΑ και οδεύσεις τυφλών
 • η έλλειψη σήμανσης
 • η έλλειψη χώρων στάθμευσης απόρροια του οποίου είναι η παράνομη παρόδια στάθμευση σε μία ή και δύο σειρές,
 • η αυξημένη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων για ανεφοδιασμό των καταστημάτων λιανικού εμπορίου της περιοχής σε στενούς δρόμους
 • ο ελλιπής φωτισμός κατά τις νυχτερινές ώρες

Επίσης, γίνονται παρεμβάσεις και σε τρεις θέσεις μπροστά από σχολικά συγκροτήματα με τη δημιουργία υπερυψωμένων διαβάσεων, για την αναγκαστική μείωση ταχύτητας στις θέσεις αυτές και την ασφαλέστερη μετακίνηση μαθητών από και προς τα σχολεία. Όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την πόλη του Αργοστολίου γίνονται και σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 934Δ’/07-10-1986).

Ιδιαίτερα με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ενίσχυση της Κοινωνικής Ευθύνης με την βελτίωση των συνθηκών της ασφαλούς αστικής κινητικότητας των μαθητών, των ΑΜΕΑ και των λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στόχος είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση υποβαθμισμένων οικιστικών ενοτήτων της πόλης. Βελτιώνεται ουσιαστικά όλο το αστικό περιβάλλον, μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, μειώνονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων και ο θόρυβος. Αυξάνονται οι εστίες πρασίνου, βελτιώνεται η προσβασιμότητα και η ασφάλεια κίνησης των πεζών και δημιουργούνται επιπλέον χώροι κοινωνικής επαφής καλύπτοντας τις ανάγκες μετακινήσεων (όλων) των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη του Αργοστολίου.

Αναλυτικά, στην Ά φάση υλοποίησης του έργου, η παρέμβαση που αφορά στη δημιουργία ζώνης ήπιας κυκλοφορίας εντός της πόλης του Αργοαστολίου, που χωροταξικά ορίζεται από:

 • τις δημοτικές οδούς:  Ανδρέα Χοϊδά (τμήμα της οδού), Αντώνη Τρίτση,  Ανδρέα Μεταξά (τμήμα της οδού) και Σιτεμπόρων (8η Οικιστική ενότητα)
 • τις δημοτικές οδούς:  Ανδρέα Μεταξά (τμήμα της οδού), Αντώνη Τρίτση, Δεβοσέτου (τμήμα της οδού), Σιτεμπόρων, Κεφάλου, Μ. Δαυή, παράδρομος Δεβοσέτου (9η Οικιστική ενότητα)

Επίσης, η παρέμβαση αφορά και τη δημιουργία υπερυψωμένων διαβάσεων στα εξής σημεία:

 • στην Οδό Ηλία Ζερβού, μπροστά από το σχολικό συγκρότημα του  1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου
 • στην Οδό Χαροκόπου, μπροστά από το 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου
 • στην Οδό Χαροκόπου μπροστά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου

Εικόνα 1: Θέσεις Ζώνης  Ήπιας Κυκλοφορίας και Διαβάσεων – Φάση Α΄ . ( φωτ.GoogleEarth)

1.5      ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κύρια επιδίωξη των παρεμβάσεων είναι η εξυπηρέτηση πεζών και οχημάτων, με ασφάλεια, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών αλλά και η ανάπτυξη της περιοχής μελέτης και η ανάδειξη της ομορφιάς της. Παράλληλα, στόχος είναι η αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση υποβαθμισμένων οικιστικών ενοτήτων της πόλης, να βελτιωθεί ουσιαστικά όλο το αστικό περιβάλλον, να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι κίνδυνοι ατυχημάτων και να περιοριστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος.

Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την δημιουργία δικτύου ήπιων διαδρομών σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας – γειτονιάς, με εσωτερικούς δρόμους με χαμηλές ταχύτητες ή/και ήπιας κυκλοφορίας αλλά και την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου με έργα ανάπλασης, ανανέωσης μεγάλων, μεσαίων και μικρών χώρων πρασίνου.

Ειδικά για το δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας, επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός δικτύου με ταυτότητα και μορφολογική ενοποίηση όπου θα συνυπάρχουν τα αυτοκίνητα, οι πεζοί, η κίνηση, η στάση και ο περίπατος με ασφάλεια. Με τη σχετική μείωση του πλάτους το οδοστρώματος επιτυγχάνεται μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων και συνεπώς μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ εξασφαλίζεται περισσότερος χώρος για τους πεζούς ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος περιπάτου. Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να εξασφαλίζονται επαρκείς θέσεις στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων, μοτοσυκλετών και θέσεων Αμεα, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Σε όλο το δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια, θα τοποθετηθεί φωτισμός, κάδοι, όδευση τυφλού, ενώ θα επιστρωθούν με κατάλληλα υλικά που θα διασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων.

Τέλος , θα γίνουν παρεμβάσεις και σε τρεις θέσεις μπροστά από σχολικά συγκροτήματα με τη δημιουργία υπερυψωμένων διαβάσεων, για την αναγκαστική μείωση ταχύτητας στις θέσεις αυτές και την ασφαλέστερη μετακίνηση μαθητών από και προς τα σχολεία. Όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την πόλη του Αργοστολίου γίνονται και σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 934Δ’/07-10-1986).

Συνολικά, η αισθητική των παρεμβάσεων, η επιλογή των υλικών, των χρωμάτων, των στοιχείων εξοπλισμού αλλά και των δέντρων και φυτών που προτείνονται, είναι προσαρμοσμένη στον χαρακτήρα της περιοχής και του τοπίου και θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και λειτουργικότητας. Για το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς και η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιγραμματικά, οι βασικοί στόχοι της επέμβασης μέσω του σχεδιασμού είναι:

 • Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η ασφαλέστερη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.
 • Η ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης με τη βελτίωση των συνθηκών της αστικής κινητικότητας, των ΑΜΕΑ, των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, των μαθητών και των λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας όλων των πολιτών.
 • Η αναζωογόνηση και η αισθητική αναβάθμιση των περιοχών παρέμβασης με τη μετατροπή τους σε νέους επιπλέον χώρους κοινωνικής επαφής και αναψυχής.

To 2o έργο αφοράτα 5.000.000 εκατομμύρια ευρώ

Περισσότερα και αναλυτικά για το έργο αυτό εδώ