Δήμος Αργοστολίου: Ολοκληρώνεται & η προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 5-6 m3 (σύμβαση)

Δείτε τις λεπτομέρειες μιας ακόμη σημαντικής προμήθειας για τον Δήμο Αργοστολίου εδώ