Δείτε τις λεπτομέρειες στη σημερινή απόφαση του Δημάρχου Αργοστολίου εδώ