Δήμος Αργοστολίου: Παίρνει 970.000 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών για έργο οδοποιίας που εκτελείται σε 10 περιοχές (απόφαση-λίστα)

Δείτε τις λεπτομέρειες στη νέα απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ εδώ

Πιο συγκεκριμένα τιο έργο που ήδη εκτελείται από το Δήμο και απομένει ως φυσικό αντικείμενο οι ασφαλτοστρώσεις οδών όπως περιγράφονται κατωτέρω:

.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Το αντικείμενο της Πράξης υλοποιείται με ένα (1) υποέργο με ομώνυμο τίτλο και περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την
αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών καθώς και των συνοδών τους υδραυλικών έργων σε Οικισμούς του Δήμου Αργοστολίου που
προξενήθηκαν εξαιτίας του κυκλώνα με την επωνυμία “ΙΑΝΟΣ” .
Συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες οδοποιίας στις εξής οδούς του Δήμου Αργοστολίου που έχουν υποστεί
βλάβες, ανά Κοινότητα:
1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΟΥ
Θέση 1: Παράπλευρη δημοτική οδός Βόρεια του γηπέδου 5χ5
Θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης συνολικού μήκους 29,50m και πλάτους 6,00m.
Θέση 2: Παρακαμπτήρια δημοτική οδός στην θέση «Σαρακίνικο»
θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης υφιστάμενου χωματόδρομου συνολικού μήκους 242,00m
2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ
Θέση 1: Περιφερειακή δημοτική οδός Βόρεια του οικισμού
Θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε μήκος 300,00m.
Θέση 2: Διασταύρωση της περιφερειακής δημοτική οδού με τον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου – Σκάλας
Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του καταστρώματος κυκλοφορίας E=150m2 και θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης μήκους 5,00m.
3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΑΤΩΝ
Θέση 1: Ρέμα – Ανδρομέδα (13η Ενετική Οδός )
Θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης 400,00m2
Θέση 2: Οδός πρόσβασης στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχάτων
Θα γίνουν εργασίες αποχέτευσης των ομβρίων σε μήκος 300,00m
4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΑΤΩΝ
Θέση: Κοινοτικοί οδοί Αγίου Νικολάου και “Σταλή”
Θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης μήκους 450,00m
5. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ
Θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε συνολικό μήκος οδών 540,00 m και συνολικής επιφάνειας 2.170,00m2
6. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΩΝ
Θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε συνολικό μήκος οδών 600,00 m και συνολικής επιφάνειας 4.600,00m2
7. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΤΆΤΩΝ
Θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης σε μήκος 110,00m και πλάτος 4,00m και ασφαλτόστρωσης σε μήκος 1.000,00m
8. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ
Θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε μήκος 220,00m και μέσου πλάτους 4,50m.
9. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΛΜΑΤΩΝ)
Θα κατασκευαστεί χαμηλός τοιχίο αντιστήριξης σε μήκος 150m από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και ασφαλτόστρωσης μήκους 150,00m
και μέσου πλάτους 6,00 m
10. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΩΝ
Στην θέση «Καμπανού» κατάντι της δημοτικής οδού, θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης συνολικού ύψους 3,00m και βάσης 2.20m από
οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού από τις δεξαμενές ύδρευσης έως τέλος της (θέση «Μεσόραχο» σε μήκος 280,00m και μέσο πλάτος 4,50m