Δήμος Αργοστολίου: Πώς θα χορηγείται προσωρινό ΑΜΚΑ σε όσους δεν έχουν, για εμβολιασμό και self-test

Ο προσωρινός ΑΜΚΑ χορηγείται αποκλειστικά για χρήση στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας (προγραμματισμός και βεβαίωση εμβολιασμού, διαδικασίες self test).

Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίλθαψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α), δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ,  μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr.

Οι αιτούντες διεθνή προστασία που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή  Π.Α.Α.Υ.Π.Α, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν δήλωση βούλησης ασύλου δεν  προσέρχονται στα ΚΕΠ για χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ. Η διαδικασία απόδοσης προσωρινού ΑΜΚΑ γι  αυτά τα φυσικά πρόσωπα, αναμένεται να προσδιοριστεί με ΚΥΑ.

Tα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τη χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ, δεν προσέρχονται στα ΚΕΠυποβάλουν αποκλειστικά απευθείας αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr .

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τη χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ, υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ προσκομίζοντας ένα από τα εξής έγγραφα: Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή   διαβατήριο ή προσωρινό ή οριστικό τίτλο διαμονής ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Μετά τη χορήγηση Π-ΑΜΚΑ, υπάρχει δυνατότητα κλεισίματος  ραντεβού για  εμβολιασμό, εφόσον ενημερωθεί η πλατφόρμα εμβολιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες (περίπου 21 ημέρες).Αποστέλλεται στους πολίτες ενημερωτικό sms για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν μετά την απόδοση Π-ΑΜΚΑ και εφόσον  ανήκουν στην ομάδα που εμβολιάζεται την εκάστοτε χρονική περίοδο προγραμματίζουν  ραντεβού.

Λειτουργία των ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:  Δευτέρα έως Παρασκευή, 7.30 π.μ – 3.00 μ.μ, αποκλειστικά μεραντεβού.

Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ:     rantevou.kep.gov.gr

Tηλέφωνα και εμαιλ ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000 – ΕΜΑΙΛ: [email protected]

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800 – EMAIΛ: [email protected]

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 – EMAIΛ: [email protected]

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078 – EMAIΛ: [email protected]

                                   

                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      

                                                                   

                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ