Δήμος Αργοστολίου: Προχωράει και η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ» (απόφαση)

Δείτε τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ