Αίσο τέλος για την διαδικασία διαπραγμάτευσης για την συγκεκριμένη προμήθεια όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Δείτε αναλυτικά εδώ