Δείτε αναλυτικά τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εδώ