Διαβάστε αναλυτικά τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εδώ