Δήμος Αργοστολίου: Προτομή του Υποστράτηγου Χριστόδουλου Τσιγάντε θα μπει στην πλατεία Σβορωνάτων-Ποιος κάνει την δωρεά (απόφαση)

Οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ