Πρόκειται για το έργο «ΔΗΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Διαβάστε την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, τι περιλαμβάνει καθώς και την απόφααση εδώ