Δείτε τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εδώ

& εδώ