Διαβάστε αναλυτικά τι συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου καθώς και την απόφαση εδώ