Δήμος Αργοστολιου: “Θωρακίζεται” κόντρα στις πυρκαγιές & τις φυσικές καταστροφές με 2 νέα, υπερσύγχρονα οχήματα-Συνολική αξία πάνω από 600.000 ευρώ (λεπτομέρειες-συμβάσεις)

Óôéãìéüôõðï áðü ôç ÖùôéÜ óôç ÄÜöíç, ðßóù áðü ôïí óôáèìü Áãßïõ ÉùÜííç. ÔåôÜñôç 16 Áõãïýóôïõ 2017 (eurokinissi/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 421.000 ευρώ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 198.000 ευρώ