Δήμος Αργοστολίου: Σε διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμα 2020-2023 (Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα)

Μέχρι τέλος Απριλίου τίθεται σε  διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αργοστολίου   πάνω στο κείμενο που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 14-03-2022  και αφορά την Α’ φάση «Στρατηγικός Σχεδιασμός» του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Αργοστολίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης. Με αυτό καθορίζονται οι Στρατηγικοί Στόχοι, οι Προτεραιότητες της Τοπικής Ανάπτυξης, καθώς και η Οργάνωση των Υπηρεσιών των ΟΤΑ, των Νομικών τους Προσώπων και των Επιχειρήσεών τους, με παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της τετραετίας, για την επίτευξη των στόχων αυτών (άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3463/06).

Η Δημοτική Αρχή έχοντας σταθερά τον άνθρωπο στο κέντρο της πολιτικής της  σχεδιάζει με όραμα για ένα Δήμο:

  • φιλικό για τους κατοίκους και ελκυστικό για τους επισκέπτες,
  • με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά,
  • που αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα
  • που θέτει στόχους για ένα σύγχρονο Δήμο με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον
  • με ιδιαίτερη έμφαση στο αθλητικό και πολιτιστικό ιδεώδες
  • που προωθεί το διάλογο, τις συνεργασίες και την σύνθεση των απόψεων.

            Η παρούσα διαδικασία της διαβούλευσης δίνει την  δυνατότητα στους πολίτες και τους φορείς να συμμετέχουν ενεργά και να συν διαμορφώσουν το αύριο του τόπου μας, να αξιολογήσουν την κατάσταση του Δήμου στους νευραλγικούς τομείς που παρουσιάζονται βάσει των αξόνων προτεραιότητας και να προτείνουν έργα και δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των περιοχών και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του Δήμου μας , των Υπηρεσιών του και των Νομικών του Προσώπων.

Για τη συμμετοχή σας στη Διαβούλευση και την Υποβολή προτάσεων μπορείτε να επιλέξετε την Επιλογή «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ» από την Ιστοσελίδα του Δήμου μας www.argostoli.gov.gr

Ολόκληρο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εδώ

Από το Γραφείο Δημάρχου