Με απόφασή του ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος λέει τα ακόλουθα:

Συγκροτούµε οµάδα εργασίας µε τους κάτωθι µονίµους υπαλλήλους του ∆ήµου Αργοστολίου ως υπεύθυνους για
τις διαδικασίες υποβολής και ρύθµισης αυθαιρέτων κατασκευών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 και τους
εξουσιοδοτούµε για την ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών και µελετών που προβλέπονται από
την ισχύουσα νοµοθεσία:
1. κ. Γεράσιµο Φιλιππάτο, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων.
2. κ.. Ελένη Μπενετάτου, κλάδου ΤΕ τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών.
3. κ. Λεωνίδα Παγουλάτο, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
4. κ. ∆ηµήτριο Στουπά, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
5. κ. ∆ηµήτριο Ρουχωτά, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
6. κ. Σπύρο ∆ανελάτο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ.
Η µε αριθµ. 851 µε Α.Π.33786/05-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου, παύει να ισχύει.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

Η απόφαση αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (κλικ στον κάτωθι σύνδεσμο)

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Προηγούμενο άρθροΠως έπεσε στ’ αλήθεια το Boeing 737 στο Ιράν; Ιρανοί, Καναδοί, Σουηδοί, Γερμανοι, Βρετανοί και Αφγανοί ανάμεσα στους 167 επιβάτες
Επόμενο άρθροΈφυγε από τη ζωή η Ελένη Βολτέρα