Οι δύο τριμελείς επιτροπές εδώ

Η Επτροπή για το οδικό δίκτυο εδώ

Η Επιτροπή για την καταγραφή ζημιών εδώ