Δήμος Αργοστολίου: Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας-Ποιοι την απαρτίζουν (ονόματα-απόφαση)