Δήμος Αργοστολίου: Συνδέονται τα σπίτια με το νέο αποχετευτικό δίκτυο στην πλατεία Ρωμάνου-Εργασίες στην κεντρική αγορά και στο παραλιακό μέτωπο (εικόνες)

Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης στο Αργοστόλι

Στην κεντρική αγορά και στην πλατεία Ρωμάνου το έργο εκτελεί η ΖΙΤΑΚΑΤ

Στο παραλιακό μέτωπο το έργο εκτελεί η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ

κεντρική αγορά συνέχεια της τσιμεντοκονιας των δαπέδων των στοών