Δήμος Αργοστολίου: Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης στην αγορά-Χαράσσονται τα κράσπεδα (εικόνες)

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στην κεντρική αγορά στο Αργοστόλι

Συνέχιση εργασιών κεντρικής αγοράς και χάραξη κρασπέδων για την οριοθέτηση του χώρου ανάπλασης

Το έργο εκτελεί η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ