Δήμος Αργοστολίου: Τι είναι το “έξυπνο σύστημα αυτόματου ελέγχου & διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης-Το εκτελεί η “Ένωση οικονομικών φορέων WGW & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL A.E” (εικόνες)