Διαβάστε την συζήτηση, τις προτάσεις & την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εδώ