Δήμος Αργοστολίου: Το e-argostoli εντάσσεται στον τομέα ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ως καλή πρακτική και αναδεικνύεται ως παραδειγματική αναφορά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (επιστολή)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα επιστολή του κ.Χρηστάκη Μιχάλη,Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την οποία μας ανακοινώνεται ότι η εφαρμογή e-argostoli εντάσσεται στον τομέα ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ως καλή πρακτική και αναδεικνύεται ως παραδειγματική αναφορά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ευχαριστούμε,
Εκ του Γραφείου Δημάρχου

 

Θέμα: Ανάδειξη Καλής Πρακτικής του Δήμου σας
Αξιότιμε κε Δήμαρχε
σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» με την απόφασή του 5/2012 έχει
συγκροτήσει Ομάδα Αξιολόγησης Καλών Πρακτικών (ΚΠ), η οποία, σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανά 15 ημέρες αναδεικνύει μία ΚΠ από τις δράσεις και
τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πρωτοτυπία, η
καινοτομία και η ποιότητα αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιλογή δράσεων ή ενεργειών
που μπορούν να αποτελέσουν ΚΠ για όλες τις δημοτικές αρχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό
επελέγη (μετά από υποβολή από τη Δημοτική Αρχή) η δράση:
«Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης – e-argostoli – Δήμος Αργοστολίου»
Με τα στοιχεία που μελέτησε η Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΔΣ,
και λαμβάνοντας υπόψη την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα, την βιωσιμότητα, το κόστος, την
αναπαραγωγή, την μεταφορά & την αξιοποίηση από νέους χρήστες, που θέλουν να την
υιοθετήσουν υπό παρόμοιες ή σχετικά διαφορετικές συνθήκες, κατέληξε ότι η δράση
«Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης – e-argostoli – Δήμος Αργοστολίου» πρέπει να αναδειχθεί ως ΚΠ και
με τον τρόπο αυτό να αναδειχθεί ως παραδειγματική αναφορά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Με βάση τα ανωτέρω σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία επιδιώκουμε να
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και από τις άλλες δημοτικές αρχές της χώρας. Επίσης
παρακαλούμε όπως μεταβιβάσετε τα συγχαρητήρια μας και στην ομάδα συνεργατών σας
αιρετών, μετακλητών και υπηρεσιακών που συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της ΚΠ.
Τέλος σας ενημερώνουμε, ότι την εντάσσουμε στον 5ο Τομέα «Καινοτόμες Ψηφιακές
Λειτουργίες», έχει λάβει τον αριθμό 121, θα αναδειχθεί στις 19 Νοεμβρίου του 2021
και θα κοινοποιηθεί:
• στους 332 Δημάρχους
• στους 210 Γενικούς Γραμματείς των Δήμων
• στους 13 Εκτελεστικούς Γραμματείς των Περιφερειών
• στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και στους 13 Προέδρους των ΠΕΔ
• στην πολιτική ηγεσία των οικείων υπουργείων
• στα διευθυντικά στελέχη του ΥΠΕΣ
• στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του ΥΠΕΣ και στον Επαρχιακό Τύπο
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Δρ Μιχάλης Χρηστάκης
Πρόεδρος «Κλεισθένη»