Δήμος Αργοστολίου: Ξεκινούν έλεγχοι στους κοινόχρηστους χώρους

   Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Ενημερώνουμε τους χρήστες Κοινόχρηστων Χώρων στην περιφέρεια του Δήμου μας, ότι από τις 17 Ιουνίου 2024 τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα  θα προβούν σε έλεγχο για την διαπίστωση της ύπαρξης απαιτούμενης άδειας  χρήσης Κοινόχρηστων Χωρών για τραπεζοκαθίσματα , εμπορεύματα και οικοδομικά υλικά.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ύπαρξης της απαιτούμενης άδειας θα επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/2017 Τ.Α) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Επίσης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αργοστολίου (ΑΔΑ ΩΚ7Ν46ΜΓΤΤ-994), προβλέπεται ότι,

οι ομπρέλες που χρησιμοποιούνται ως σκίαστρα σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και συναφείς επιχειρήσεις για λόγους αισθητικής πρέπει να είναι ομοιόμορφες και μονόχρωμες.

O Aντιδήμαρχος

Ιωάννης Τζωρτζάτος