Δείτε τους όρους του διαγωνισμού εδώ

Δείτε την προκήρυξη εδώ