Διαβάστε αναλυτικά τι συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, τι περιλαμβάνει η πρόταση καθώς και την απόφαση εδώ