Δήμος Ιθάκης: Προσλήφθηκαν τρία άτομα (ονόματα-ειδικότητες-απόφαση)