ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Ο Δήμος Ιθάκης ανταποκρινόμενος στις καθημερινές ανάγκες για ορθή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ξεκίνησε την διαδικασία για ανακύκλωση στο Νησί μας.
Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, η προστασία του περιβάλλοντος η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η θωράκιση της υγείας των πολιτών.
Στο πρώτο στάδιο της υλοποίησης θα είναι για χαρτί , πλαστικό.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες, πρακτικές τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις.
Στόχος μας το πρόγραμμα να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣΟ Δήμος Ιθάκης ανταποκρινόμενος στις καθημερινές ανάγκες για ορθή διαχείριση των αστικών…

Posted by Stanitsas Dionisis on Tuesday, January 12, 2021