Δήμος Ληξουρίου: 12.000 ευρώ για την συντήρηση & την επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (σύμβαση)

Υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του Αναδόχου

Δείτε τις λεπτομέρειες εδώ