Δήμος Ληξουρίου: 20.000 ευρώ για την προμήθεια κάδων-καλαθιών και άλλου αστικού εξοπλισμού (σύμβαση)

Προχωράει η προμήθεια καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο

Δείτε τις λεπτομέρειες εδώ