Δείτε τι περιλαμβάνει η σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στον Δήμο και στον ανάδοχο εδώ