Αποκατασταθηκε μερικώς ο δρόμος στον Άγιο Σπυρίδωνα, ενώ τοποθετήθηκε και αλλαξέρα

Αποκατασταθηκε μερικώς ο δρόμος στον Άγιο Σπυρίδωνα, ενώ τοποθετήθηκε και αλλαξέρια

Posted by Δήμος Ληξουρίου on Thursday, June 17, 2021