Δήμος Ληξουρίου: Διευρυμένο ωράριο & εξαίρεση από 5μερη εργασία για τις Τεχνικές υπηρεσίες και την καθαριότητα (απόφαση)