Διαβάστε την συζήτηση και την απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή εδώ

Δείτε την διακήρυξη εδώ