Δήμος Ληξουρίου-Δήμος Σάμης: Προγραμματική σύμβαση για υλοποίηση πράξης στο “Αντώνης Τρίτσης”-Τι αφορά (σύμβαση)

Δείτε τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου εδώ