Δήμος Ληξουρίου: Εγκρίθηκε με ανάδοχο το πρακτικό δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην δημοτική αγορά (απόφαση)

Οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εδώ