Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Ληξουρίου Γιώργου Κατσιβέλη για την κατάταξη του προσωπικού.

Δείτε την στον κάτωθι σύνδεσμο:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ