Διαβάστε τις λεπτομέρειες της πρότασης όπως συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εδώ