Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Δημάρχου Ληξουρίου για την κατάταξη του προσωπικού και τον ορισμό των αναπληρωτών προισταμένων του Δήμου.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την απόφαση του Δημάρχου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ