Δείτε αναλυτικά ποιοι απαρτίζουν τις νέες Επιτροπές του Δήμου εδώ, εδώ & εδώ