Διαβάστε αναλυτικά τη νέα απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ