Δήμος Ληξουρίου: Προχωράει σε δημοπράτηση με διαπραγμάτευση για το έργο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης νεκροταφείου Ληξουρίου» (απόφαση)

Δείτε τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ