Δήμος Ληξουρίου: Πρόταση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για εργοστάσιο αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα (απόφαση)

Όλες οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ