Εγκρίθηκε σήμερα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η πρόταση αξιοποίησης και η οικονομοτεχνική μελέτη που τη συνόδευε , του ακινήτου του Κληροδοτήματος Αδελφών Σ. Τυπάλδου που βρίσκεται στην Ακτή Τζελέπη 4 στον Πειραιά.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ανακατασκευής του εξαόροφου κτιρίου με τη διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναρτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης προτάσεων αξιοποίησης σύμφωνα με όσα προβλέπει η εγκεκριμένη οικονομοτεχνική μελέτη.
Ελπίζουμε σε ευτυχή κατάληξη της όλης διαδικασίας και σύντομα το σπουδαίο και ιστορικό αυτό κτίριο να αποκτήσει ξανά ζωή και να προσφέρει έσοδα στο Κληροδότημα των Αδελφών Σ. Τυπάλδου.
Δείτε την απόφαση εδώ