Δήμος Ληξουρίου: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το αλιευτικό καταφύγιο Αθέρα (απόφαση)

Όλες οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ