Δήμος Ληξουρίου: Συγκροτήθηκε Επιτροπή συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών-Ποιοι την απαρτίζουν (ονόματα-απόφαση)