Δήμος Ληξουρίου: Συμβασιοποιήθηκε και εκτελείται προμήθεια 15.000 ευρώ για προβολείς στο βοηθητικό γήπεδο Ληξουρίου (σύμβαση)

Οι λεπτομέρειες όπως περιγράφονται στη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου & του αναδόχου εδώ