Δείτε όλες τις λεπτομέρειες, τις τοποθετήσεις των συμβούλων καθώς και την απόφαση όπως συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλόυ εδώ