Δήμος Ληξουρίου: Ξεκινάει το έργο της αποκατάστασης της οδοποιίας στην παραλία Λεπεδων (σύμβαση)

Οι λεπτομέρειες του έργου όπως αναφέρονται στην σύμβαση που υπογράφτηκε με τον εργολάβο εδώ