Δήμος Ληξουρίου: Ξεκίνησε η διαδικασία για την εκμίσθωση παραλιών-Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να τους παραχωρηθεί η χρήση του αιγιαλού, παραλίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο Δήμο Ληξουρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864 τ.Β΄/2020).
Με την αίτηση θα προσκομίζονται υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά:
• Άδεια λειτουργίας /Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
• Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 χρήσεις.
• Δημοτική ενημερότητα
• Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό “Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών” της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr) ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται (εις τριπλούν), με επιμέλεια του αιτούντα. Στα ανωτέρω θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.
• Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμη αίτηση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης του χώρου σε τρίτους ενδιαφερόμενους με τη διαδικασία της δημοπρασίας.
Οι αιτήσεις με τα νόμιμα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου (Κτίριο πρώην ΠΙΚΠΑ Ληξούρι), αρμόδια υπάλληλος κα Μαριάνθη Γιακουμάτου (τηλέφωνο 26710-92999 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία των πολιτών από την πανδημία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μόνο κατόπιν ραντεβού στο παραπάνω τηλέφωνο.
Συνημμένο : αντίστοιχο υπόδειγμα αίτησης
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

https://www.facebook.com/dimoslixouri/posts/726333172084224